Martin van Rijn

Maarten Johannes (Martin) van Rijn (Rotterdam, 7 februari 1956) is een Nederlands politicus, bestuurder en voormalig topambtenaar.Van Rijn studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en was onder meer Directeur-generaal Gezondheidszorg (DGG) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directeur-generaal Management en Personeelsbeleid (DGMP) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Directeur-generaal van Volkshuisvesting op het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Vanaf januari 2008 was hij CEO van pensioenfonds PGGM. Van Rijn is lid van de PvdA.Op 5 november 2012 werd hij staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte II.