De fusie 1973, hete bakeringen in de HiFi 
‘een paringsdans’

Fotoproject: Minerva voor het leven / De fusie 1973, hete bakeringen in de HiFi 
‘een paringsdans’. Fotoproject: Minerva voor het leven, De fusie 1973, hete bakeringen in de HiFi 
‘een paringsdans’ Leiden (NL) 2014

De Fusie verbeeld: het samengaan van het Leidsch Studenten Corps `Virtus Concordia Fides’ (1839) met de Vereeniging voor Vrouwelijke Studenten te Leiden (1900) op 26 september 1973 in de Leidse Studenten Vereniging ‘Minerva’.
Bij dieren begint de bronsttijd met het ontvankelijk worden van het wijfje. Het mannetje reageert hierop. In de constante staat van bronstigheid die ‘studententijd’ heet, grijpt men elke gelegenheid aan voor een paringsdans. De dansvloer leent zich hier uitstekend voor. Observeer eens een avondje in de HiFi. De vrouwtjes zoeken actief toenadering tot de mannetjes. Het werkt, ze happen toe. »Meer informatie over fotoproject ‘Minerva voor het leven’

Photo Project: Minerva for life 2014, The merger 1973 
‘a mating dance’ Leiden (NL) 2014

The merger portrayed: the conformation of the Leiden based students corps ‘Virtus Concordia Fides’ (1839) with the Association of Female students in Leiden (1900) into student society ‘Minerva’. It is always mating season in the ‘Hifi’ disco. As in any disco, the girls invite the guys to ‘come hither’. They will. »More information on the photo project ‘Minerva for life 2014’