Dr O.S. van Hees

Dr O.S. van Hees Dr O.S. van Hees  Conservator Collection historical pianofortes at Museum Geelvinck-Hinlopen and Collector and restorator of antique pianofortes and harpsichords. Retired Forensic Pathologist and Occupational Physician. Emeritus Professor of Medicine, The Hague (NL) 2015

Dr O.S. van Hees

Dr O.S. van HeesAl sinds mijn studententijd in Leiden ben ik gefascineerd door de authentieke uitvoeringspraktijk  van de Barokmuziek, de Classisisten en de Vroege Romantiek in de muziek. Naar mijn mening hoort muziek van de componisten uit deze perioden uitgevoerd te worden op instrumenten uit de desbetreffende tijd, in instrumentaties uit die periodes en uit de bronnen van die periodes. De zgn. “Urfassungen” zijn ongelooflijk belangrijk; geen “verbeteringen” en aanvullingen in latere uitgaven, waar met name het vierde kwart van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw zo vol van zijn. Frisse muziek die volkomen dichtgesmeerd werd met dikke romantische aanwijzingen, omdat men vond dat dat zo moest.

Daarnaast ontkomt men er niet aan de muziek uit de bovengeschetste periodes te plaatsen in de sociaal-culturele context van haar ontstaan. Schilderkunst, beeldhouwkunst, filosofie, literatuur, alles was van invloed op de muziek en de manier waarop zij gespeeld werd. We kunnen de barokmuziek niet los denken van het heftige Italiaanse Manierisme en de zwier van de Rococo, Haydn en Beethoven (om maar een paar te noemen) niet los van het strenge Classisisme en Schubert , Mendelssohn en Hummel niet los van het meer huiselijke Biedermeyer. Al deze muziek moet, om haar volledig als authentiek te ondergaan, bij voorkeur uitgevoerd worden in een omgeving die in harmonie is met het ten gehore gebrachte.

Oude muziek, op die manier ontdaan van het vuil en het stof der eeuwen daarna, klinkt weer verrassend fris en helder, en verhelderend. Men hoort en begrijpt veel beter de bedoelingen van de componist. Moderne instrumenten, en met name klavierinstrumenten, zijn veel te grof, luidruchtig en zwaar voor dit doel. Het klinkt veel te vet, dichtgesmeerd en arm aan fijne nuances.

Ik ben enorm bevoorrecht door een nauwe samenwerking met de Afdeling Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium, het grootste en meest bekende instituut op dit gebied ter wereld. Het is iedere keer weer een bron van inspiratie om met deze jonge, gedreven en zeer talentvolle musici te werken en voor hen concerten op prachtige historische locaties te organiseren. Het feit dat er een grote vraag is naar door mij gerestaureerde instrumenten overtuigt me dat ik op de goede weg zit.