Het eregevecht

Fotoproject: Minerva voor het leven / Het eregevecht. Fotoproject: Minerva voor het leven, Het eregevecht. Leiden (NL) 2014

Aan deze massale zooipartij kan een meningsverschil ten grondslag hebben gelegen, maar waarheidsvinding is allang een gepasseerd station: er valt koste wat kost een dispuut te beslechten! Verliezer drinkt -knarsetandend- een biertje met de overwinnaar. En blijft loeren op het moment om het pleit in zijn eigen voordeel voor eens en altijd alsnog te beslechten.
“Er moet meer gezooid worden!” »Meer informatie over fotoproject ‘Minerva voor het leven’

Photo Project: Minerva for life 2014, Hey now baby, let’s do the romp. Leiden (NL) 2014

At the basis of this massive romp there might well have been a serious difference of opinion. The truth, that ship has sailed: the dispute must be settled at all costs! Reluctantly the loser shares a beer with the victor. Constantly looking for an opportunity to settle the disagreement for good, in their own favour.
Let’s romp around! »More information on the photo project ‘Minerva for life 2014’