Vanitas 
‘een grootse stapeling der spullen’

Fotoproject: Minerva voor het leven / Vanitas 
‘een grootse stapeling der spullen’. Fotoproject: Minerva voor het leven, Vanitas 
‘een grootse stapeling der spullen’ Leiden (NL) 2014

Van Sociëteit wordt tot diep in alle gaten en uithoeken gebruikt gemaakt. Oude en jonge tradities, ingebracht door vele generaties van Leden, vinden hun weerslag in de Mores en tastbare Attributen. De Leden groeien op naar Alumni, zij keren nog regelmatig terug naar de Tent, maar de ingebrachte spullen blijven achter. Zo laten zij de tradities op Zijne Majesteits Eerste voortleven.
“Wij zijn er voor even, Minerva voor altijd.” »Meer informatie over fotoproject ‘Minerva voor het leven’

Photo Project: Minerva for life 2014, Vanitas
 ‘a large accumulation of stuff’ Leiden (NL) 2014

Minerva’s society building is used in every nook and crevice. Old and new traditions introduced by many generations of members find their significance in the Mores and the more tangible attributes. The members grow up to become Alumni, they’ll return to the building every now and then, but the introduced stuff remains behind. The Members are here only for a short while, Minerva is forever! »More information on the photo project ‘Minerva for life 2014’

Concept drawing by Eric Stofmeel Concept drawing for Vanitas, een grootse stapeling der spullen